Zakres działalności

Prace badawcze

 • Prace o charakterze technologicznym dla wszystkich technik malarskich ze szczególnym uwzględnieniem technologii nakładania farb proszkowych i sproszkowanych tworzyw sztucznych.
 • Badania właściwości ciekłych materiałów lakierowych.
 • Badania właściwości ochronnych lakierowych systemów powłokowych.
 • Badania właściwości antykorozyjnych powłok lakierowych
  i metalowych w komorach do przyspieszonego starzenia:
  w rozpylonych mgłach solnych (NSS, AASS i CASS),
  w sztucznych warunkach środowiskowych (SO2, UV i wilgoć).
 • Badania powłok i inspekcje kontrolne w ramach systemów jakości QUALICOAT i QUALANOD.
 • Opinie i ekspertyzy na temat stanu zabezpieczenia antykorozyjnego wyrobów, obiektów i konstrukcji metalowych.

Prace projektowe i wdrożeniowe:

 • Projektowanie zabezpieczeń antykorozyjnych wyrobów i konstrukcji metalowych.
 • Opracowywanie założeń projektowych lakierni i działów obróbki powierzchniowej.
 • Doradztwo w zakresie modernizacji lakierni proszkowych oraz optymalizacji ich działania.
 • Wdrażanie technologii nanoszenia powłok lakierowych i tworzywowych zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego.