• Malowanie materiałami ciekłymi i proszkowymi.
 • Nanoszenie fluidalne materiałów powłokowych.
 • Nanoszenie powłok specjalnych: odpornych na produkty spożywcze, chemoodpornych na zbiorniki i reaktory (powłoki z polietylenu, PCW, poliamidu i polimerów fluorowych).
 • Produkcja i sprzedaż preparatów chemicznych:
  – pasta CG-74 – ochrona powierzchni stali przed dyfuzją węgla w procesach nawęgla¬nia gazowego, przed dyfuzją węgla i azotu w procesach węgloazotowania gazowego
  w temperaturach 800–960°C,
  pasta ochronna OC-74 – ochrona powierzchni stali przed powstawaniem zgorzeliny i odwęgle¬niem w procesach wyżarzania i hartowania w temperaturach 450–860°C,
  – pasta NGA-35 – ochrona powierzchni stali przed dyfuzją azotu w procesach azotowa-nia w temperaturach 450–600°C,
  – lakiery szybkoschnące o specjalnym przeznaczeniu, np. do malowania gwoździ, siatek, drutu (stalowego i aluminiowego), blach (stalowych, stalowych ocynkowanych).
Print Friendly, PDF & Email