• Badania wybranych właściwości powłok lakierowych objęte akredytacją AB-240
Badane cechy / Metoda badawcza Nr normy
Oznaczanie grubości powłok lakierowych w zakresie
0–1600 µm
PN-EN ISO 2808:2008
metody nr 7C i 7D
Oznaczanie przyczepności powłok metodą siatki nacięć PN-EN ISO 2409:2013
Oznaczanie tłoczności PN-EN ISO 1520:2007
Oznaczanie ścieralności aparatem Tabera PN-EN ISO 7784-2:2006
Badanie za pomocą spadającego ciężarka PN-EN ISO 6272-1:2011
Pomiar barwy PN-ISO 7724-1,2,3:2003
Pomiar połysku PN-EN ISO 2813:2001
Odporność na działanie wody PN-EN ISO2812-2:2008,
PN-76/C-81521
Odporność na działanie cieczy PN-EN ISO 2812-1:2008
Odporność na działanie obojętnej i kwaśnej mgły solnej
(NSS i AASS)
PN-EN ISO 9227:2012
Odporność na działanie atmosfery ditlenku siarki PN-EN ISO 3231:2000
Odporność na działanie atmosfery nasyconej parą wodną PN-EN ISO 6270-1:2002,
PN-EN ISO 6270-2:2006,
PN-ISO 11503:2001, PN-88/C-81525
Odporność na działanie sztucznych czynników atmosferycznych PN-EN ISO 16474-1,3:2014

Odporność na działanie zmiennych temperatur
w zakresie od -40oC do +60oC

PN-88/C-81556

 

  • Badania wybranych właściwości powłok lakierowych nieobjęte akredytacją
Badane cechy / Metoda badawcza Nr normy
Odporność na zarysowanie PN-EN ISO 1518-1:2011
Oznaczanie twardości PN-EN ISO 1522:2008, wahadło Königa
Oznaczanie odporności na zginanie na sworzniu cylindrycznym PN-EN ISO 1519:2012
Oznaczanie elastyczności przez zginanie na sworzniu stożkowym PN-EN ISO 6860:2006
Oznaczanie przyczepności metodą odrywu PN-EN ISO 4624:2004
Oznaczanie twardości metodą ołówkową PN-ISO 15184:2001
Oznaczanie twardości metodą Buchholtza PN-EN ISO 2815:2004
Oznaczanie ścieralności powłok lakierowych PN-C-81516:1976

 

  • Badania wybranych właściwości materiałów lakierowych objęte akredytacją AB-240
Badane cechy / Metoda badawcza Nr normy
Oznaczanie zawartości substancji nielotnych w materiałach lakierowych PN-EN ISO 3251:2008

 

  • Badania wybranych właściwości materiałów lakierowych nieobjęte akredytacją
Badane cechy / Metoda badawcza Nr normy
Oznaczanie gęstości materiałów malarskich PN-EN ISO 2811-1:2012
Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych PN-EN ISO 2431:2012

 

  • Badania wybranych właściwości powłok metalowych objęte akredytacją AB-240
Badane cechy / Metoda badawcza Nr normy
Oznaczanie grubości powłok metalowych w zakresie
0–1600 µm (z wyjątkiem powłok Ni)
PN-EN ISO 2178:1998,
PN-EN ISO 2360:2006
Odporność na działanie obojętnej i kwaśnej mgły solnej (NSS i AASS) PN-EN ISO 9227:2012
Odporność na działanie atmosfery dwutlenku siarki (powłoki metalowe) PN-EN ISO 6988:2000

 

  • Badania wybranych właściwości powłok metalowych nieobjęte akredytacją
Badane cechy / Metoda badawcza Nr normy
Odporność na działanie obojętnej i kwaśnej mgły solnej
z dodatkiem chlorku miedzi (CASS)
PN-EN ISO 9227:2012

Print Friendly, PDF & Email