• Inspekcje, nadzór wykonawczy oraz kontrola jakości zabezpieczeń antykorozyjnych.
 • Prowadzenie inspekcji i badań kontrolnych w ramach systemów jakości QUALICOAT
  i QUALANOD.
 • Dobór ochronnych systemów powłokowych dla różnych narażeń korozyjnych.
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii w dziedzinie powłok lakierowych i z tworzyw sztucznych, również do celów sądowych.
 • Doradztwo i wykonywanie projektów lakierni oraz zakładów obróbki powierzchni.
 • Nanoszenie powłok z tworzyw sztucznych o specjalnym przeznaczeniu.
 • Organizacja szkoleń teoretycznych i praktycznych o tematyce antykorozyjnej.
 • Organizacja szkoleń z zakresu praktycznego funkcjonowania akredytowanego laboratorium.
 • Organizacja praktyk i staży dla studentów.
 • Produkcja preparatów ochronnych stosowanych w procesach hartowania – obróbkach cieplnych i cieplno-chemicznych stali (CG 74, OC 74 i NGA 35)