Zakład Powłok Ochronnych

Zakład Powłok Ochronnych zajmuje się zagadnieniami z obszarów ochrony przeciwkorozyjnej materiałów i technologii aplikacji organicznych powłok ochronnych ze szczególnym uwzględnieniem powłok proszkowych oraz tworzywowych. Prowadzimy działalność badawczo-rozwojową, projektową, wdrożeniową, edukacyjną i usługową.

W skład naszej kadry naukowej wchodzą uznani specjaliści z dziedzin powłok ochronnych i ochrony przeciwkorozyjnej. Ich rangę potwierdza członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach zajmujących się kontrolą zakładów lakierniczych – QUALICOAT1 oraz anodowni – QUALANOD2.

Ważnym elementem działalności Zakładu jest współpraca z firmą Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dotyczy ona opracowywania wytycznych do wydawania rekomendacji technicznych, a także certyfikowania ciekłych materiałów lakierowych i systemów powłokowych stosowanych do zabezpieczania konstrukcji wsporczych linii wysokiego napięcia.
W Zakładzie znajduje się Laboratorium Badań Właściwości Powłok i Materiałów Lakierowych. Laboratorium ma możliwość wykonywania kompleksowych badań dla powłok i ciekłych materiałów powłokotwórczych dla Zleceniodawców zewnętrznych (badania właściwości fizycznych materiałów lakierowych, badania właściwości mechanicznych oraz odporności korozyjnej lakierowych i metalowych powłok ochronnych. Liczne metodyki badawcze oferowane przez Laboratorium są objęte akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji
(nr akredytacji PCA – AB 240).1 QUALICOAT – międzynarodowe stowarzyszenie, założone w 1986 r., nadające znak jakości powłokom lakierowym na wyrobach aluminiowych
do zastosowań architektonicznych. Zadaniem stowarzyszenia jest wprowadzenie międzynarodowego znaku jakości dla lakierowanych elementów aluminiowych stosowanych do celów budowlanych i architektonicznych w oparciu o międzynarodowe standardy wytwarzania organicznych powłok lakierowych.


2 QUALANOD – organizacja nadająca znak jakości, założona w 1974 r. przez kilka krajowych stowarzyszeń anodowni dla systemów budowlanych zrzeszonych w European Anodizers Association (EURAS) oraz European Wrought Aluminium Association (EWAA). Organizacja ta jest zaangażowana w podtrzymanie i promocję jakości anodowania aluminium i jego stopów.